Navigeer naar:

Volg ons op

De BSFP Trofee bestaat uit een reeks dressuurwedstrijden voor Friese paarden, die gedurende de winterperiode georganiseerd wordt. Combinaties van alle niveaus kunnen deelnemen: van een proef zonder galop tot zelfs Grand Prix niveau. Er is ook de kans om een kür op muziek te rijden. ​


Voor wie?

Heb je een fries paard en ken je de afstamming niet, dan mag je deelnemen maar vragen we je om een afstammingsonderzoek op te starten via KFPS. (Stamboek van Nederland) Arabofriezen of paarden met deels fries bloed mogen deelnemen aan de wedstrijden, maar kunnen niet opgenomen worden in het klassement voor de finale.

Alsook dienen de paarden ingeschreven zijn bij BSFP om een deelname aan de finale te verzekeren.


Inschrijven

Inschrijven gebeurt enkel via mail dressuur_recreatie@bsfp-sbcf.be ten laatste zondag voor de wedstrijd met de volgende info:

 • Naam ruiter
 • Naam paard
 • Te rijden proef/ proeven (niet enkel het niveau)
 • Eventueel afstamming van je paard

Je voert je betaling ten laatste uit voor de zondag van de wedstrijd. Zodat wij deze tijdig kunnen ontvangen. Per te rijden proef vragen we 13,5€.

Rekeningnummer: BE28 3632 0678 2620 - Graag bij betaling de naam van de ruiter vermelden!

Een voorlopige startlijst wordt gepubliceerd op dinsdag voor de wedstrijd, een definitieve komt er ten laatste vrijdag voor de wedstrijd.


Proeven

Voor de finale kan je je selecteren in volgende proeven:

 • BZG 2
 • Initiatie 3
 • Niveau 1.3
 • Niveau M1, Proef 30
 • Niveau 2.3
 • Niveau 3.3
 • Niveau 4.3

We volgen grotendeels de proeven van Paardensport Vlaanderen. Met uitzondering van de BZG proeven en niveau M1. Deze proeven kan u opvragen via mail.

Onze BZG proeven zijn er al jaren om startende ruiters of jonge paarden de kans te geven ervaring op te doen. We vragen dan ook om na één jaar over te stappen naar het volgende niveau zodat nieuwe combinaties opnieuw deze kans krijgen.

Niveau M1 is dit jaar nieuw nadat we merkten dat in België de overgang van Niveau 1 naar Niveau 2 nogal groot is. De M1 proef uit Nederland gaf ons een mooie tussenoplossing hiervoor.

Tijdens de selectiewedstrijden kan je ook andere proeven van de VLP rijden vb. als inloopproef. Wil je een Kür rijden dan dient u zelf in te staan voor de geluidsinstallatie.

We vragen je op hetzelfde niveau te starten dan dat je op andere officiële wedstrijden doet. Was je vorig jaar kampioen dan wordt je verwacht om over te gaan naar het volgende niveau. Vanaf niveau 2 is dit vrijblijvend.

Kan je toch om één of andere reden niet starten in je normale niveau (blessure paard, ruiter,...) dan kan je wel deelnemen in een ander niveau maar dan rijdt je niet mee voor de prijzen of de finale. Vermeld dit en de reden waarom bij je inschrijving.

Bij annulatie is een terugbetaling van je deelname ENKEL mogelijk met een attest van veearts of een doktersbriefje.

Prijzen:

Per combinatie is er bij elke selectie-wedstrijd een attentie voorzien.

Van zodra er in één proef meer dan 5 deelnemers zijn wordt een klassement van de beste 3 opgemaakt.

Indien er minder deelnemers zijn in één proef kan het zijn dat er verschillende niveaus worden samengenomen of dat er een dagklassement wordt opgemaakt.

Tijdens de finale zullen ook de deelnemers die alle wedstrijden hebben deelnomen in de bloemetjes worden gezet met een mooie prijs.


Finale

Tussen september en april worden er dit jaar 6 wedstrijden georganiseerd. Om deel te kunnen nemen aan de finale dien je aan minimaal 3 wedstrijden te hebben deelgenomen in dezelfde proef dan waarin je finale rijdt. De finale vindt plaats op 21 april in de namiddag. Op deze dag kan je in de voormiddag nog deelnemen als selectie. Deze dag voorzien we tijdens de middag frietjes. Hiervoor kan worden ingeschreven via mail.


Sportpredicaat

Momenteel zijn we samen met BSFP en KFPS aan het bekijken of de resultaten behaald op onze wedstrijden ook kunnen gelden voor het sportpredicaat. Om het sportpredicaat te halen moet je in de klasse Z1 (KNHS) of hoger minimaal vijf keer 60% behalen.

Indien hier interesse voor is horen we dit graag aan de start van ons seizoen zodat we de nodige maatregelen hiervoor kunnen treffen.


Enkele belangrijke opmerkingen:

Je moet geen startkaart/competitieve licentie hebben. Maar het paard waarmee u deelneemt dient wel ingeschreven te zijn bij BSFP.

Qua veiligheid en toegelaten materiaal hanteren we dezelfde regels als Paardensport Vlaanderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Elke deelnemer dient zelf een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben.