Het Belgisch Stamboek v/h Friese Paard is verzekerd bij :


Verz. M de Laat bvba
Ninoofsesteenweg 278
1500 Halle


Marc de Laat
Tel : 02/356.73.79
Mail : marc.de.laat@dvvlap.be


BA en rechtsbijstand.
Polis = 3111527189
Maatschappij = DVV - Les A.P


Groepsverzekering voor de leden van het BSFP – ongevallenverzekering
Polis = 2103052994
Maatschappij = Vivium


BA bedrijfsleiders van vennootschappen
Polis = 730353528
Maatschappij = AXA


Aansluiten bij onze BSFP groepsverzekering voor ongevallen?

Het betreft hier een polis verzekering persoonlijke ongevallen voor het paardrijden in de vrije tijd in zijn algemene betekenis. Dit zowel aan de hand, onder het zadel als aangespannen paardrijden.

Zijn echter uitgesloten :

  • snelheidswedstrijden, hindernis-rijden en rijden tegen vergoeding
  • ongevallen veroorzaakt door opzet, onder invloed, bij wandaden
  • ongevallen veroorzaakt door ziekte of ziekelijke toestanden

Wat is een ongeval zoals vermeld in de polis?

" Als ongeval wordt uitsluitend aangezien iedere plotselinge en abnormale gebeurtenis die veroorzaakt wordt door een van buiten komende kracht en die een lichamelijke kwetsuur tot rechtstreeks gevolg heeft"


Welke bedragen zijn voorzien?

  • bij overlijden
  • blijvende invaliditeit
  • verpleegkosten

Engelse vrijstelling

Voor schadegevallen onder de 39 euro => geen uitbetaling door de verzekering.

Voor schadegevallen van 40 euro en meer => betaalt de verzekering uit vanaf de eerste euro .


Voorbeeld

Schadegeval van 35 euro => er wordt er door de verzekering niks uitbetaald.

Schadegeval van 50 euro => betaalt de verzekering 50 euro uit.


Wie kan zich laten verzekeren?

Iedereen die met het paardrijden te maken heeft, jezelf, je echtgenote, je kinderen of ieder ander persoon die paardrijdt of hieraan meehelpt met klaarmaken, optuigen, enz.


Dit aan € 15 per persoon. Dit bedrag is geldig tot einde van het jaar.

Je kunt in de loop van het jaar altijd iemand bijkomende laten verzekeren maar het blijft wel € 15 premie tot einde van het jaar.


Hoe beginnen met de verzekering ?

Neem contact met ons op!