Minimum aantal veulens waarbij het ouderschap moet worden gecontroleerd

De erkende paardenfokkersvereniging voert de ouderschapscontrole uit bij minstens één veulen per ras. Bijkomend moet per ras de ouderschapscontrole worden uitgevoerd bij minstens één veulen vanaf vijftig tot honderd ingeschreven veulens en bij minstens één veulen per honderd bijkomend ingeschreven veulens. Het aantal veulens dat in 2015 moet gecontroleerd worden, is gebaseerd op het aantal veulens dat in 2014 bij de geboorte geregistreerd werd en dat vermeld is in het activiteitenverslag 2014 dat de vereniging aan de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling heeft voorgelegd. Let wel: alle veulens die in de EU geboren zijn, komen in aanmerking voor subsidie voor ouderschapscontrole. De veulens die buiten de EU geboren zijn, komen niet in aanmerking voor subsidie. De ouderschapscontrole houdt in dat de vereniging een haarstaal (of bloedstaal) verzamelt van het veulen en van de moeder en daarvan de DNA-analyse laat uitvoeren. Aangezien het DNA-profiel van de hengst gekend is, moet er geen staal worden genomen en geen analyse worden uitgevoerd.

Dat betekent dat het Belgisch Stamboek van het Friese Paard vzw in 2015 het ouderschap controleert bij: 2 veulens van het ras Friese paard en dus in totaal 4 haarstalen verzamelt en daarop 4 DNA-analyses laat uitvoeren.


Aantal veulens uit inseminaties voor controle van het vaderschap

Op basis van de rapportering van de activiteiten van de centra die in Vlaanderen erkend zijn voor het winnen en/of opslaan van paardensperma, is het aandeel inseminaties per ras vastgesteld. Bij 10% van die veulens wordt het vaderschap gecontroleerd. Ook hier komen alleen veulens die in de EU geboren zijn, in aanmerking voor subsidie. De vaderschapscontrole houdt in dat de vereniging een haarstaal (of bloedstaal) verzamelt van het veulen en daarvan de DNA-analyse laat uitvoeren. Aangezien het DNA-profiel van de hengst gekend is, moet er geen staal worden genomen en geen analyse worden uitgevoerd.

Dat betekent dat het Belgisch Stamboek van het Friese Paard vzw in 2015 het vaderschap controleert bij 6 veulens van het ras Friese paard en dus in totaal 6 haarstalen verzamelt en daarop 6 DNA-analyses laat uitvoeren.

 1. Termijn van uitvoering
  1. De staalname en de DNA-analyse moet gebeuren in 2015, de factuur moet in 2015 opgemaakt zijn.
 2. Aanduiding van de veulens
  1. Tijdens de keuring van Zolder op 9 september 2011 zullen er steekproefsgewijze haren van veulens en moeders verzameld worden. Van deze stalen zal er dan de ouderschapscontrole en in voorkomend geval vaderschapscontrole gebeuren.
 3. Staalname
  1. Het BSFP organiseert de staalname en zorgt voor de verzending van de stalen naar het labo.
 4. DNA-bepaling in het labo
  1. Het BSFP kiest het labo, dat echter aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Voorwaarden waaraan het labo en de DNA-bepaling moeten voldoen:
  2. Het labo moet aangesloten zijn bij de ISAG, International Society for Animal Genetics
  3. Het panel microsatellieten dat ISAG voorschrijft, moet ge-analyseerd worden
  4. Het labo moet het resultaat van de analyse en de interpretatie van de (on)juistheid van het ouderschap of vaderschap schriftelijk meedelen aan de vereniging
 5. Maatregelen wanneer het ouderschap of vaderschap niet juist is.
  1. Wanneer het DNA onderzoek uitwijst dan het ouderschap of vaderschap niet juist is, zullen er, op kosten van de eigenaar bijkomende onderzoeken moeten gebeuren. Als de ouders niet te herleiden zijn, dan worden deze dieren uit de stamboekregisters verwijderd.
 6. Het BSFP neemt deze voorwaarden, de procedure en de maatregelen op in haar foktechnisch reglement