Identificatie van je paard

Paarden worden in de eerste plaats geïdentificeerd om de voedselveiligheid te garanderen. Slachthuizen moeten bijvoorbeeld weten of ze in de voedselketen mogen belanden. Dankzij de identificatie kunnen dieren ook getraceerd worden, bijvoorbeeld bij diefstal of om een epidemie te beheersen. De centrale databank herbergt daarnaast een schat aan informatie over alle paardachtigen in België.

Sinds 2008 moeten alle paardachtigen in België correct geïdentificeerd zijn. Geldt ook voor Nederland , Duitsland en Frankrijk. Dit betekent dat u een aantal zaken in orde moet brengen:

  • Uw paarden moeten beschikken over een EU-conform paspoort.
  • Een dierenarts moet ze voorzien van een microchip.
  • Hun gegevens dienen ingegeven te zijn de centrale databank (beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard).

Indien één van deze zaken ontbreekt, is uw paard niet correct geïdentificeerd, kan het niet meer geslacht worden voor menselijke consumptie. Wanneer het paard bv. sterft, verhuist of verkocht wordt, moet dit trouwens ook aangepast worden in de gegevensbank, ook in deze van het stamboek.


Digitaal

Begin 2016 lanceerde de Belgische Confederatie van het Paard HorseID, een volledig nieuw identificatiesysteem.

Dossiers kunnen nu volledig digitaal afgewerkt worden. U vermijdt dus een pak papierwerk.

Om gebruik te maken van het digitale identificatiesysteem surft u naar www.horseid.eu. Via deze website kan u informatie in de gegevensbank opzoeken en een persoonlijk profiel aanmaken. Wanneer u over een profiel beschikt, kan u inloggen op de website en zal u een overzicht krijgen van alle paarden waarvan u de houder bent. U kan er bovendien de gegevens van deze paarden nakijken en wijzigen (mutatie).

Wenst u een nieuw paard te identificeren, dan kan u via www.horseid.eu een aanvraag indienen.


Tarieven

Uiteraard is het nog steeds mogelijk om alles via briefwisseling te regelen. Maar u doet er goed aan om uw registratie online af te handelen. Sinds 1 oktober 2016 gelden er immers nieuwe tarieven. De digitale procedure werd slechts een halve euro duurder, terwijl de kosten voor de klassieke "papieren" werkwijze wel aanzienlijk de hoogte in gingen. Mutaties (aanpassingen) blijven trouwens gratis.

Digitale procedure: via Horse ID 36€ exclusief btw | 43,53€ inclusief btw.

Procedure op papier: 50€ exclusief btw | 60,50€ inclusief btw.

Meer info :

Op de website van PaardenPunt Vlaanderen vindt u een schat aan informatie, niet alleen over identificatie, maar ook over alle andere aspecten van paardenhouderij: www.paarden.vlaanderen

Om uw paarden online te identificeren en beheren surft u naar www.horseid.eu.

Bij twijfel of vragen mag u altijd contact opnemen met bsfp.be@gmail.com


Wat te doen als het veulen geboren wordt?

Veulenregistratie van een Fries paard, rechtstreeks via deze link

Aanmelden binnen de 14 dagen na geboorte op website KFPS. Indien later verplicht DNA onderzoek op kosten eigenaar. U logt in met uw lidnummer en wachtwoord op de site van KFPS

In de bovenbalk ziet u "Mijn KFPS" en dan ziet u "Mijn administratie" en in deze kolom "Veulen registreren" hier klikt u op. Dan ziet u de naam of namen van de merries die u heeft laten dekken. Klik op de betreffende merrie. Nu ziet u een aanmeldingsformulier dat u volledig kan invullen.

Beneden staat "opslaan" hier klikt u op.

Na aanmelding wordt het veulen geregistreerd in het voorlopig veulenregister. Eigenaar kan geboortebevestiging downloaden via “mijn KFPS” “mijn administratie” en geboortebevestiging downloaden.

Print de geboortebevestiging af. Breng dit formulier mee naar de keuring met de chipnummer erop gekleefd en datum en handtekening dierenarts.Als het veulen gekeurd is zal u nadien het veulenboekpapier ontvangen met de premie erop vermeld. Veulens worden niet gekeurd zonder chipnummer!

Indien u niet naar de keuring gaat met uw veulen, stuur dan de geboortebevestiging naar het BSFP stamboeksecretariaat ook met chipnummer erop en datum en handtekening dierenarts. Ook stuurt u een staal mee met haarwortels van het veulen,  getrokken uit manen of staart met wortel erbij.  Ook is het nodig om haarwortels van de moeder te nemen.

Opgepast: de wortel moet erbij zijn dus het haar trekken en niet afknippen.

U zal dan het veulenboekpapier ontvangen.

Het veulen dient gechipt te zijn binnen 6 maand na geboorte. Indien niet gedaan DNA onderzoek op kosten van de eigenaar.


Om het paspoort van het veulen te verkrijgen dient u

Het veulen digitaal aanmelden via www.horseid.eu.

Volg de stappen die het scherm aangeeft.

U zal nadien schetsen ontvangen van PaardenPunt Vlaanderen. Deze laat u invullen door een erkende dierenarts. Doe dit samen met het chippen. Daarna stuurt u de schetsen naar het BSFP stamboeksecretariaat.

Het secretariaat zal alles afwerken en het paspoort afleveren aan de eigenaar.

Belgische identificatie moet binnen het jaar na geboorte. Indien later zijn de gevolgen dubbel:

  • Paard wordt definitief uitgesloten voor de slacht.
  • U riskeert een proces verbaal.

Door de online identificatie via het stamboek blijft het voordeel van het goedkope tarief behouden, waarvan voorheen genoten kon worden via de pre-encodering. Het moet duidelijk zijn dat daarmee samenhangt dat de betaling ‘ONLINE / DIGITAAL’ moet gebeuren.

Na het doorsturen van de aanvraag door het stamboek, krijgt de fokker/houder een e-mail van HorseID met de link om in te loggen (of om eerst een paswoord aan te vragen) en de betaling te doen. Na de betaling krijgt de fokker/houder (of het stamboek indien het met stamboekconsulenten werkt) het identificatiedossier. Dan ook krijgt de fokker de voor voldane factuur.

Hier krijgt u stap voor stap uitgelegd hoe de fokker/houder de online betaling kan doen.

Mocht u vragen hebben kan u altijd contact opnemen!