Geboorte veulen

De geboortemelding van een veulen wordt digitaal verricht via Mijn KFPS. Nadat een dekking van een merrie is geregistreerd, wordt in Mijn KFPS onder de betreffende merrie een digitaal geboortemeldingsformulier aangemaakt, welke na de geboorte ingevuld en (digitaal) verstuurd moet worden. Na aanmelding, krijgt U via de mail een bevestiging en wordt de geboortebevestiging aangemaakt in “Mijn KFPS”. Deze geboortebevestiging kan via Mijn KFPS gedownload worden en is het document dat bij de keuring afgegeven wordt aan het secretariaat met chipnummer erop gekleefd en datum en handtekening van de dierenarts.

Een veulen dient binnen 14 dagen na geboorte gemeld te zijn bij het KFPS.

Indien men niet naar de keuring gaat met het veulen dient de geboortebevestiging met chipnummer erop gekleefd en datum en handtekening van de dierenarts naar het BSFP secretariaat gestuurd te worden om het veulenboekpapier te ontvangen.

Het veulen moet binnen de 6 maanden gechipt worden.

Uiteraard dient de moeder van het veulen reeds op voorhand op naam van de fokker te staan. In sommige gevallen is een afstammingsverificatie (via DNA-onderzoek) noodzakelijk alvorens een veulen geregistreerd kan worden. Bijvoorbeeld als de dekking niet of te laat is gemeld bij het KFPS, de dekdatum en geboortedatum niet met elkaar corresponderen, de geboorte te laat wordt gemeld bij het KFPS (ouder dan 14 dagen), het veulen te laat (ouder dan 7 maanden) voor identificatie wordt aangeboden, etc Indien er problemen zijn, of U geen internet heeft, kan U altijd contact opnemen met ons BSFP secretariaat.


Paspoort veulen

Een veulen moet binnen het jaar vanaf de geboorte in het bezit zijn van een paspoort. U vult het identificatieformulier in dat u vindt bij www.cbc-bcp.be en dit formulier stuurt u naar ons secretariaat. Het veulen wordt in de databank ingebracht en U gaat van VCP een rekening ontvangen van 42,99 euro. Nadat U dit betaald heeft gaat U schetsen ontvangen. Deze schets laat U invullen door uw dierenarts en hiervan stuurt U 1 exemplaar naar ons secretariaat. Het paspoort kan dan aangemaakt worden.


Aankoop paard in Nederland

Bij aankoop van het paard altijd het paspoort meevragen. Het paard mag niet vervoerd worden zonder paspoort! Daarna stuurt U het originele stamboekpapier en originele paspoort naar ons secretariaat. Het paard zal dan op uw naam geregistreerd worden en in de Belgische databank ingebracht worden. U dient hiervoor lid te zijn van ons stamboek.


Aankoop paard in België

Indien de verkoper het stamboekpapier instuurt naar ons secretariaat en hij is op dat moment lid van ons stamboek zal de verkoper de waarborgsom van 45,50 euro terug ontvangen.

Indien de verkoper het stamboekpapier meegeeft aan de koper ontvangt de verkoper de waarborgsom niet terug. De verkoper dient het paspoort mee te geven aan de nieuwe eigenaar, als hij het paard komt ophalen. De verkoper zal samen met de koper het mutatiedocument invullen en dit ingevuld opsturen naar VCP. De nieuwe eigenaar stuurt nadien het origineel stamboekpapier (als hij dit meegekregen heeft) naar ons BSFP secretariaat zodat wij dit op de nieuwe eigenaar kunnen registreren. Ook het originele paspoort stuurt hij naar ons secretariaat zodat wij het paard kunnen registreren op naam van de nieuwe eigenaar en het paspoort kunnen voorzien van een stempel. Indien de nieuwe eigenaar het stamboekpapier niet heeft meegekregen, contact opnemen met het secretariaat zodat wij kunnen melden of dit stamboekpapier zich op het stamboekkantoor bevindt. De nieuwe eigenaar dient lid te zijn van ons stamboek.


Bij twijfel : Neem Contact op.